WIE WE ZIJN

Visie

 

Den Eglantier richt zich in eerste plaats tot alle jongeren van Sint-Niklaas en haar omgeving. Binnen deze brede doelgroep wil den Eglantier zich focussen op de volgende meer specifieke doelgroepen.

Voor jongeren van 16 jaar en ouder wil de organisatie een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn. Daar kunnen jongeren zich ten volle op een individuele en maatschappelijke manier ontplooien. Het stimuleren van burgerschap, experiment en talent staan hierbij centraal.

Den Eglantier heeft een sterk participatief karakter. Eigenaarschap en engagement stimuleren zorgt voor een plek die gerealiseerd wordt voor en door jongeren. Hiervoor wordt de nodige fysieke en mentale ruimte voorzien.

Voor artistieke jongeren wil de organisatie enerzijds een platform zijn, een sterke schakel tussen de leefwereld van jongeren en het cultuurlandschap van Sint-Niklaas en haar omgeving. Zo wil den Eglantier enerzijds netwerken vormen van en voor artistieke jongeren, anderzijds één van de cultuurspelers zijn in Sint-Niklaas. Zo zetten we in op zowel cultuurcreatie als cultuurbeleving.

#GeneratieAanZ

 

Den Eglantier is een jongerencommunity waar alle jongere welkom zijn, zolang je maar respect heb voor iedereen.

Het jongerenplatform #GeneratieAanZ bepaalt het reilen en zeilen van de werking. Ze werkt volgens verschillende thema’s zoals muziek, beeld & media, Horeca, Sociaal Maatschappelijk, grote evenementen en zoveel meer. Van hieruit vloeien verschillende werkgroepen verder die achter de schermen activiteiten en projecten uitwerken. In het jongerenplatform heb je het dus voor het zeggen!

De Raad van Bestuur zorgt voor de technische zaken binnen onze organisatie.

Den Eglantier maakt deel uit van Den Apostel vzw. Den Eglantier staat in voor de inhoudelijke werking. Den Apostel vzw is een samenwerking met Jos vzw, Dekenij Sint-Niklaas en Stad Sint-Niklaas. Den Apostel vzw stelt de infrastructuur ter beschikking aan Den Eglantier.