sonar

Vanuit een omgevingsanalyse en doelgroep bevraging heeft jeugdcentrum Den Eglantier in 2013 een projectaanvraag ingediend voor het uitwerken van een artistiek project. Hierin kwam naar voor dat vele jongeren bezig zijn met verschillende vormen van kunst, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Bijkomend is dat een andere grote groep jongeren actief bezig zijn met geluid op individueel niveau of in groep. Van hieruit is de idee ontstaan om een geluidswerkplaats te worden met als doel dat jongeren volop kennis kunnen maken met geluid en van hieruit kunnen reflecteren wat geluid juist inhoudt. Dit fungeert als basis om kunst te creëren met geluid. Dit alles vindt plaats in het jeugdcentrum waar een fysiek geluidslabo is geïntegreerd, genaamd Sonar Soundlab. Het labo heeft een dubbele functie. Enerzijds een open labo (vergelijkbaar met het Fablabmodel) gerund door en voor jongeren. Dit is vergelijkbaar met de jeugdhuismethodiek. Jongeren en de projectwerker staan in voor de werking van het geluidslabo. Anderzijds is het een artistieke experimenteerplek waar door vormingsmomenten nieuwe tools aangereikt worden aan de jongeren.

Voor de begeleiding van dit artistieke project krijgt het jeugdhuis subsidies van de Vlaamse overheid om een voltijdse beroepskracht aan te stellen.

Voor meer info verwijzen we graag naar de sonar website: www.sonarsoundlab.be